Min maleteknik

Jeg maler store og små billeder i olie på groft lærred. Det er lærred, jeg selv præparerer,
hvilket giver helt specielle muligheder for den teknik, jeg har udviklet.

Mine billeder

Jeg var tidligere billedkunstfaglærer og har undervist på skoler, seminarier og HF. I
mange år beskæftigede jeg mig ikke med den interesse. Jeg blev optaget af pædagogikken
og har i mange år uddannet socialpædagoger.

Da jeg så nåede pensionsalderen og fik tid til at dyrke min gamle interesse, blev det
oliemalingen, jeg valgte. Jeg fik tid til at rejse noget mere, og rejsemålet blev Sydfrankrig.
Helt naturligt hentede jeg motiver i det sydlige Europa – og altså nærmere bestemt i
Sydfrankrig.

Men også forskellige lokationer i Danmark har jeg som motiver. Det er Kildeparken i
Aalborg, forskellige plantager i Nordjylland som f.eks. Skagen Klitplantage.