Lundby Bakker

Lundby Bakker er dannet som en randmoræne under seneste istid med stærkt
kuperede, smalle, dybe kløfter og stejle skrænter.

Helt ind i første halvdel af 1900tallet fremstod Lundby Bakker som vidtstrakte
overdrevsog lynghedearealer med spredte indslag af enebærbuske, blåbær, tyttebær
og revling. Overalt gik græssende husdyr, der holdt trævæksten nede, sikrede
lyngheden og bevarede det åbne landskab.

I dag er store dele af bakkerne dækket af skov, vekslende med afgræssede overdrev og hedearealer.