Svinkløv og Kollerup Plantager

Svinkløv og Kollerup Plantager ligger umiddelbart nord for Fjerritslev by og fungerer som en form
for byskov for Fjerritslevs borgere. Den nordligste del af området består af åbne hedeområder. Mod
vest og øst støder plantagen op til landbrugsarealer, mod nord et større privatejet hede- og
overdrevsareal.